איסור חדש

שאלה

האם מותר לאכול שיבולים ירוקות הגדלות בר ,לפני ט"ז ניסן(האם יש בדבר איסור חדש-ללא קשר לאיסור חמץ)

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אסור לאכול כל שבולת חדשה קודם העומר, יש מקומות שהתירו לקצור לפני העומר (בבקעה) מכיוון שאין מביאים משם את העומר, אבל אסור לאכול בכל מקום.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/6/2013 8:54:03 PM