גיור ודין ילד מפונדקאות

שאלה

בעלי ואני מתחילים תהליך פונדקאות בארה"ב.
נכשלנו בנסיונות עם הביציות של שלי.
לכן ניקח תרומת ביצית מתורמת יהודיה, הביצית תופרה בזרע של הבעל.

הפונדקאית עצמה לא יהודיה, כי כמעט ולא ניתן למצוא פונדקאיות יהודיות.

אמרו לנו שבכל מקרה הילד עובר גיור אחרי הלידה.

שאלות:
האם הגיור הזה מקובל בישראל?
האם יהדות הילד נקבעת לפי היולדת או הביצית. (התשובות ששמעתי חלוקות, יש אומרים שהפונדקאית קובעת, יש האומרים שהרבנים התקדמו והבינו ונכון לעכשיו תורמת הביצית קובעת).

חייבת רק לציין, שתורמת ביצית יהודיה מכפילה את סכום שאנחנו משלמים, אז אם זה לא תקף, אולי לא צריך לשלם.

תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

האם הילד לפי אם הביציות או הפונדקאית לדעתי זו שאלה שלא הוכרעה ועל כן יש ללכת לכל צד לחומרא. ומתוך כך מובן שהילד יצטרך לעשות גם גיור.
שאלת הגיור נעשית על ידכם, דהיינו אתם צריכים לגייר את התינוק, וכאן השאלה כיצד אתם תתנהגו האם בגיור אמיתי או לא? ולפי זה יקבע האם הילד יהודי או לא.
אם הילד עובר גיור בכל אופן אין משמעות גדולה כל כך לנותנת הביציות, שהרי הילד יצטרך בכל מקרה לעבור גיור. ויתכן שאם נותנת הביציות היא נכרית והפונדקאית היא נכרית הרי הגיור הוא ודאי, ויעשוהו כדין ובברכה. וכמו כן במקרה כזה אין פסולים, ז"א אין מושג של קרובים הרי כולם הם נכרים, והילד יוכל להתחתן עם מי שהוא ירצה (מלבד כהנים).

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/2/2013 7:10:26 PM