שיעור ופלים

שאלה

האם צריך לברך על שני ופלים ברכה אחרונה או שאין בכך שיעור
ואז לא יברך?

 

 

תשובה

איני יודע את גודל הוופלים. כמו"כ הוופלים אווריריים מאוד וכמות
הקמח בהם מועטה מאוד יחסית ללחם ולכן נלענ"ד שאי אפשר
להיחסרק לנפח שלהם (בלחם ועוגות נפח בגודל קופסת גפרורים
מצריך ברכה אחרונה).

הרב יעקב אריאל |