פסיפלורה

שאלה

האם יש דין עורלה בפסיפלורה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

ברכתו היא בורא פרי האדמה. לעניין שנות ערלה נחלקו בכך האחרונים האם מכיוון שמניב בשנתו הראשונה הוא מוגדר כירק או כשיח רב שנתי שהוא עץ. על כן בדאורייתא נראה שיש להחמיר בו כעץ, אולם יש בין חכמי הספרדים ביחוד שנטו להקל בכך.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 1:09:39 AM