פירוט פירות לעניין ברכת "שהחיינו"

שאלה

רציתי אם אפשר לבקש רשימה, או הפנייה היכן ניתן למצוא רשימה כזאת, של הפירות והירקות שנאכלים כל השנה:

א. שגדלים כל השנה בשדות ובחממות [שאסור לברך עליהם שהחיינו (רמ"א)].

ב. זנים שונים של אותו המין שמגדלים אותם בתקופות שונות [שהרי מברכים עליהם ברכת שהחיינו אחת, ולכן אינם נחשבים "מזמן לזמן", אם ישנם יותר משתי תקופות גידול].

ג. שמאוכסנים בקירור ומצויים בשוק תדיר בצורה טרייה [ע"פ האג"מ מעיקר הדין ניתן לברך שהחיינו, אלא שחושש למו"ק ולמסקנתו ניתן לברך בליל יו"ט שני של ר"ה].

2. אם ניתן גם יהיה לקבל רשימה של פירות שניתן לברך עליהם שהחיינו:

א. עונת גידולם בחורף.

ב. עונת גידולם בקיץ [נפק"מ שנדע אם אלה פירות חדשים או ישנים].

אנו מצטערים על גודל הבקשה, פשוט אנו לומדים דיני ברכת שהחיינו, ורצינו לברר ממקור מוסמך [שכן מצינו סתירות באחרונים].

תשובה

אנו מצטערים אין בידינו רשימה כזאת. יש בספרי האחרונים על ברכות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |