כיסוי ראש לאישה בברכה

שאלה

אשה שקמה בלילה לשירותים ומברכת אשר יצר האם צריכה לכסות
את ראשה?

תשובה

מה שנאמר 'שיער באשה ערוה' היינו עבור גברים אבל לגבי נשים
וכש"כ לה עצמה אין בכך ערוה ומותרת לברך ולהתפלל כך ואינו
נחשב ערוה. (וראיה מחלה שמותרת להפריש חלה ערומה ולברך- חלה
פ"ב מ"ג).

הרב יעקב אריאל |