כוס ברכת המזון

שאלה

שלום הרב, האם צריך להקפיד לברך ברכת המזון על הכוס?
האם יש הבדל בין שבת ליום חול לעניין זה?

 

 

תשובה

יש מן הפוסקים המחייבים זאת ויש שפוטרים לגמרי וכן נוהגים רוב
הציבור. ואין הבדל בין שבת לחול לענין כוס של ברכת המזון.

הרב יעקב אריאל |