הלכות זימון

שאלה

שלום לרב, אם הגעתי לשולחן שבו אכלו שני חבריי וכבר ענו
לזימון - אם הם המשיכו לאכול (ואני אוכל עמם) אני יכול לזמן
והם יענו לי?
ב.מי שהתחיל לברך ושכח לענות לזימון - האם יכול לענות אחרי
ברכת הזן?
ג. יש אנשים שלא מודעים לכך שעל המזמן לומר את כל ברכת
הזן בקול והם אומרים רק את סיומה בקול. האם לפי האשכנזים יש
דעות שגם זה מספיק?

תוד"ר

תשובה

א. כיון שכבר שניהם זמנו הם אינם מצטרפים לזימון יותר.
ב. יכול לענות אחר שסיים ברכת המזון.
ג. זה לא מספיק וצריך לומר עד הזן את הכל בקול.

 

 

הרב יעקב אריאל |