הודאה על הגשמים

שאלה

שלום הרב. האם יש מקום להורות לציבור לברך באופן ציבורי את ברכת הודאת הגשמים בשם ומלכות? שמעתי שיש אומרים שלא נוהגים בברכה זו. האם לדעת הרב כך הדבר או שצריך לחדש אותה בדורנו? תודה רבה

תשובה

רוב הציבור אינו בעל אדמה ולכן ודאי ראוי לומר "מודים אנחנו לך" וכו'.
לגבי מי שישלו קרקע (לגידולי חקלאות ולא לבניה) וירדו באזור שלו משקעים רבים יכול לומר הטוב והמטיב או שהחיינו. עי' או"ח סי' רכא.

הרב יעקב אריאל |