האם ניתן לברך בימנו על שמן אפרסמון (בלסם) "בורא שמן ערב"

שאלה

בס"ד האם שמן הבלסם הוא שמן האפרסמון המוזכר בתלמוד, והאם ניתן לברך עליו? תודה

תשובה

אין מידע מדוייק שאכן הבלסם הוא אכן שמן הנוטף החיתוך עץ האפרסמון ולכן מחת הספק אין  אנו מברכים עליו בורא שמן ערב

רבני מכון התורה והארץ | ג' סיון תשע"ז 14:34