ברכת שהחיינו על פרי בוסר

שאלה

שלום הרב
שאלתי היא : האם מי שאכל פרי בוסר ולא בירך שהחיינו (כהלכה)
האם כשאוכל את אותו הפרי כבשל האם יברך שהחיינו?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

ברכת שהחיינו נתקנה בשעה שהפרי ראוי לאכילה ולא כבוסר, אלא שנחלקו לעניין מי שברך כשהפרי בוסר האם יצא ידי חובה או יחזור לברך ובדיעבד הכריע המ"ב שזה ספק ברכות ולכן לא יחזור ויברך, אבל נראה שאם לא ברך יברך כעת למרות שאכל כשהוא עוד בוסר, ואין בזה גדר של אכילה בהייתו בוסר.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:10:31 PM