ברכת המפיל

שאלה

בס"ד
שלום רב !
סליחה, אם הקשיתי לשאול.
אני הרזיתי, והרבה לא אוכל, ולפעמים רעב מאוד בערב עד שמרגיש שאם לא ארדם עד הבוקר בסביבות 3-4, וקרה לי שאכלתי ושתיתי מעט אחרי קריאת שמע על המיטה.
אני מברך ברכת המפיל בלא שם ומלכות.
האם בדיעבד אני חייב לחזור על סדר קריאת שמע על המיטה ולקרוא בתור בקשה את ברכת המפיל בלא שם ומלכות, שוב (שהרי אני לא אומר ברכת המפיל בתור ברכה, אלא, בתור בקשה [יהי רצון וכו'], ולא אומר בשם ומלכות וגם לא חותם בשם ומלכות, רק מהרהר בשם ומלכות)?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

לא צריך לחזור ולומר קריאת שמע.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 2:42:08 PM