ברכת המזון

שאלה

שלום לכבוד הרב.
לאחר נטילת ידים,לפני "המוציא", יש הנוהגים לומר את הפסוק
"עיני כל אליך ישברו ואתה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון".
ויש האומרים רק את חלקו השני של הפסוק. האם מותר לעשות כך?
האם אחת משתי הדרכים שציינתי עדיפה על השניה?
תודה וכל טוב.

תשובה

כתב במשנ"ב (קסג, ג) שטוב שיתפלל על מזונו קודם אכילה אולם
הדגיש שעדיף קודם נטילה או אם לא התפלל אחר אכילה אבל לא
יפסיק בין נטילה לברכה ואפילו לא באמירת פסוקים.
אך אם מנהג העדה לומר פסוקים בין הנטילה להמוציא כנראה שלדעתם
הם צורך הסעודה ואין בהם הפסק

הרב יעקב אריאל |