ברכה

שאלה

אנא ברך אותי ב- שילך לי טוב בעסק, בפרנסה טובה בבריאות ילדיי שהכל יתחיל להתארגן קצת בחיינו

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אנו מברכים את כל הנזקק לברכה שימלא הקב"ה משאלות לבו לטובה. אולם הייתי מציע לך לפנות ללשכת הראשון לציון הגר"מ אליהו שליט"א, ולציין שם את שמך ושם אמך, וכן לגבי הבעל והילדים.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 12:23:21 AM