ברכה על קובנה

שאלה

שלו' לרב שליט"א!
א.לדעת האשכנזים מה מברכים על קובנה(מאכל תימני), שנילוש
ברובו בהרבה מרגרינה.
ב.במידה והקובנה נאפת בכלי סגור ומתבשלת ע"י ההבל שנוצר בה
האם דינה שבושלה במים ואי אפשר לקבוע עליה סעודה?
תודה ושנה טובה!

תשובה

איני מכיר את דרך ההכנה מספיק ותפנה לרב תימני שהוא גם פוסק
מוסמך המכיר את דרך ההכנה.

הרב יעקב אריאל |