שמות החודשים

שאלה

שלום וברכה
א. רציתי לשאול מדוע משתמשים בשמות לחודשים העבריים שמקורם מבבל, בשפה שאינה שייכת לנו.
ב. גם אם משתמשים בשמות שלא מהשפה שלנו- מדוע נבחרו שמות עם םרושים נוראיים- כדוגמת תמוז.
איםה הניצוץ היהודי בשמות חודש עברי.
תודה רבה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

שמות החדשים הם לפי הגאולות ביציאת מצרים מנו לגאולת מצרים (ניסן - החודש הראשון), לאחר מכן בגאולת בבל מנו לחדשים לפי העלייה מבבל וכתוב שלעתיד לבוא ימנו לפי הגאולה השלישית. דבר זה מבואר בדברי הרמב"ן (פר´ בא) שהחדשים מזכירים לנו את הגאולה האחרונה שהייתה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 2:07:45 PM