קירוב רחוקים

שאלה

בנ"ע מארגנת קייטנה לעולי ברית המועצות שאינם יודעים כלום
ביהדות גם כדי לקרבם קצת ליהדות וגם לעשות עמם חסד מכיון
שאין להם הרבה כסף,ואני הסכמתי להתנדב לקייטנה.
הבעיה היא שלאחרונה התברר לי שחלק רב מהם כלל אינם
יהודים ואף לא בתהליכי גיור.
האם יש בכל זאת ענין להתנדב או לא.(אומרים כל יום קריאת שמע
ואוירה דתית ביחד ואולי זה קצת הרבה בעיה)
ולמה?

 

 

 

תשובה

אין ענין להתנדב ולסייע לנוכרים. רק אם הם רוצים להתגייר יש
מצוה לקרבם ליהדות.
יש מספיק עניי עירך ועמך הזקוקים ליד עוזרת ומכוונת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |