קביעת יהדות לפי האם

שאלה

שלום לכת"ר.
אבקש לשאול את כבודו שאלה שנשאלנו בע"פ. לגבי קביעת הזהות הדתית המקובלת ביהדות עפ"י האם - בזמן הזה קביעת ההורה הינה חד משמעית לפי בדיקות מעבדה, אם כן נגוז החשש שהילוד הינו בנו של אב אחר מדוע לא ניתן לקבוע את הזהות הדתית עפ"י האב?
בכבוד רב

תשובה

נאמר בתלמוד בבלי (יבמות יז ע"א): "ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה". וא"כ מה יועיל שהאב מישראל הלא התורה קבעה שהולכים אחר האם.

הרב יעקב אריאל |