פאות

שאלה

שלום וברכה לכ´ הרב!
מה הענין בפאות ארוכות ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אין חובת פאות ארוכות, רק שלא לגלח את הפאות בתער. אלא שהיו מבליטים את הפאות כנגד כל הגויים, להראות את שבנינו לבינהם, וכפי שמוזכר בזהר, ועל כן רוב הציבור לא נהג בפאות ארוכות.

http://66.102.9.104/search?q=cache:8bTPO9ZcrFMJ:daat.ac.il/daat///kitveyet/sinay/peot-4.htm+%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9&hl=iw&ct=clnk&cd=1&gl=il

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 2:23:24 PM