להעיר למישהו אם התפילין שלו לא מסודרות טוב

שאלה

האם מותר להעיר למישהו אם התפילין שלו לא מסודרות טוב על הראש או היד אם הוא לא רוצה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

יש חובה להעיר אולם אם איננו רוצה ומתנגד אין להעיר לו שהרי זה רק מדרבנן, ואין מעירים ומוכיחים באיסור דרבנן כשאינו רוצה לשמוע. אולם אינני מבין מה איכפת לו לקבל הערה, ואדרבא יעשה טוב. בכל אופן אין להכנס בגלל כך לעימותים.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 2:16:58 PM