כשרות בשר שצערו את הבהמות

שאלה

לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א שאלה בעניין כשרות בשר שעבר התעללות כמו שיש היום שמגדלים תרנגולים בכלובים צפופים, פרות ועוד דברים כאלו האם אין בעיה של כשרות על המוצר שהרי צער בעלי חיים הוא מדאורייתא ואיך בכל זאת יש לזה הכשר? תודה מראש על התשובה אהרון פריד

תשובה

צריך להפריד בין הלכה למוסר. גם אם ציערו את בעלי החיים אם לא נטרפו מותרים באכילה, ועל כך ניתן ההכשר. מבחינה מוסרית זה לא ראוי לצער בעלי חיים, אם אין בכך צורך לאדם. לא כל מה שמחשיבים כצער בעלי חיים הוא צער מן הדין. ולכן ציפוף ששייך ליכולת של המגדל לגדל, אינו צער בעלי חיים, ומותר לפי ההלכה.

רבני מכון התורה והארץ | י"ז שבט תשע"ז 16:52