תאריך אזכרה החל בשבת

שאלה

האם ניתן להקדים אזכרה החלה בשבת ליום שישי גם אם אותו יום
הוא ראש חודש או שעדיף לדחות ליום ראשון?

 

תשובה

ראוי לאחר ליום ראשון. 

הרב יעקב אריאל |