שלושים שחל בשבת

שאלה

יום שלושים שחל בשבת האם מקדימים את העליה לקבר או מאחרים?
שנשמע רק בשורות טובות

 

תשובה

 

יש נוהגים להקדים לער"ש ויש נוהגים לאחר אחר השבת - עי' גשר החיים ח"א פכ"ט ס"ז.

:

 

הרב יעקב אריאל |