קדיש קודם קבורה

שאלה

האם אומרים קדיש על אדם שמת קודם הקבורה?

תשובה

כתב בגשר החיים (פ"ל סי' ט ס"ב) שאע"פ שנחלקו בכך הט"ז והש"ך (יו"ד שעו ס"ד) נוהגים כט"ז לומר קדיש על הנפטר גם קודם קבורתו. ולכל הדעות לפני שמוציאים מיטתו לקבורה אומר האבל קדיש.

הרב יעקב אריאל |