קדיש בשנת האבל

שאלה

מאחר ואני בן יחיד שאומר קדיש מה דעת ההלכה האם יכול אני
לבקש מאדם שיאמר במקומי בימים שאני למשל חולה או כאשר לא
יוצא לי לומר קדיש.

תשובה

אתה יכול לבקש מאחר שיאמר קדיש.

 

הרב יעקב אריאל |