קדימות בעלייה כש"ץ

שאלה

לצערי אני בשנת אבל ידועה לי ההלכה לדיני קדמויות לגבי שליח
צבור מאחר ואני בן יחיד וחוץ ממני אף אחד לא אומר קדיש ולא
שליח צבור קורה שמגיע מתפלל מבית הכנסת אחר או אחד שאומר
קדיש על חמתו מאחר ואני לא רוצה לריב עם בעל החיוב השני
האם לאור מצבי עלי להתפלל במנין אחר או לעמוד על שלי או
האם בזכות הויתור אני קונה לי נקודות זכות על מעשה החסד.

תשובה

אין ליצור מחלוקת בגלל חיוב. המוותר מזכה את הנפטר בשמים יותר
מאשר האלים. וכמו כן בבית כנסת שיש בו מניינים בשעות קבועות
אין להקים עוד מניינים. ברוה עם הדרת מלך - זהו החיוב העיקרי!
וע"כ אם ניתן לבוא לעמק השווה עם החיוב האחר כגון שעד תחנון
אחד ואח"כ משנהו מה טוב ואם לא עדיף לומר את הקדישים ולא לבוא
למחלוקת.

 

 

הרב יעקב אריאל |