עליה לקבר יום שישי אחר חצות

שאלה

יום השנה יוצא השנה בשבת אנו מעונינים לעלות לקבר ביום שישי. יש מי שאמר שדבר זה אין ראוי לעשות כי עולים רק עד חצות היום.

א. האם זה נכון?

ב. מהו המקור לכך? כי בספר דברי סופרים של הרב יברור (קיצור הלכות אבילות) פרק ס"ב בהערה ה הביא מקור לכך שמותר לעלות אחר חצות והוא כעליה בשאר ימים שאין אומרים בהם תחנון.

תשובה

מעיקר הדין מותר לעלות לקבר גם ביום ו אחה"צ אך יש הנמנעים מכך משום שמחצות היום מתחילה לחול קדושת שבת. ויש הדוחים את העליה לקבר ליום ראשון.

הרב יעקב אריאל |