סעודת מרעים בשבת

שאלה

אני בשנת אבל על אמי ע"ה. במשפחתו של בעלי נוהגים מידי שנה
בשבת הסמוכה ליום הזכרון של הסבתא ע"ה להתכנס כל המשפחה.
האם מותר לי להשתתף בשבת זו.

 

 

 

תשובה

אם העדרותך תורגש מותר לך להשתתף כדי שלא תהיה אבלות
בפרהסיה בשבת. אם לא - אל תשתתפי השנה בסעודה זו.

הרב יעקב אריאל |