סעודת ברית בבית אבל

שאלה

האם ישנה מניעה הלכתית לקיים סעודת ברית בבית אבל על אביו בתוך שנים עשר חודש (במחצית החודש האחד עשר)?האבל הוא סב הנימול .
בתומ"ר.

תשובה

בביתו יותר קל לענין השתתפותו בשמחה (עי' גשר החיים פכ"א). אולם אף אם המילה בביתו יש מחמירים שלא יאכל עם הקרואים אם אינו קשור בברית עצמה. וע"כ כדאי שהאב יהיה סנדק (או מוהל) ואז מותר לו להשתתף בשופי.

הרב יעקב אריאל |