נשיאת כפים בבית אבל

שאלה

בגשר החיים ובפני ברוך מופיע שהמנהג לא לשאת כפים בבית אבל אלא הכהנים יצאו לפני רצה. השאלה היא האם יש כאלה שכן נוהגים לשאת כפים בבית אבל? ומה הדין שיש עשרה בלבד במנין וחלקם כהנים האם ישאו כפים או יצאו? והאם יש הבדל בזה הין אשכנזים וספרדים?

תשובה

 

בגשר החיים (ח"א פ"כ ס"ה) מביא שיש פוסקים הסבורים שעולים לדוכן גם בבית האבלים, ואפילו האבל הוא הכהן עצמו. וע"כ כ"א ינהג לפי מנהג משפחתו. ובמידה ואין מסורת משפחתית הם רשאים לעלות וכמו"כ הם רשאים לא לעלות לדוכן כמנהג רוב ישראל. ובאשר ליציאה בחזרת הש"ץ כשיש מניין מצומצם - הש"ץ יכול לעמוד בפתח במעבר בין שני החדרים, ובכך הוא מצרף אף את הכהן היוצא מהחדר בו מתפללים. כמו"כ גם אם יצאו ממקום התפילה מתפלל אחד או שנים בעת חזרת הש"ץ משלימים את חזרת הש"ץ (עי' חיי אדם כלל לס"ב).

 

הרב יעקב אריאל |