נפל לאחר ל' יום

שאלה

תינוק שנולד עם מומים גדולים ונפטר לאחר יותר מל'' יום האם מתאבלים עליו?

תשובה

מהאחרונים משמע שמתאבלים עליו אף שמצבו ידוע, אא"כ ידוע בודאות שהוא נולד בן שמונה חודשים.

הרב יעקב אריאל |