ניגון באבלות

שאלה

אדם שמשמש כתקליטן בארועי שמחה, לשם השלמת הכנסה. יש לו עבודה נוספת אבל זקוק להשלמה. ור"ל אביו נפטר. כיצד עליו לנהוג בכל ימי האבל, האם יש חלוקה בין השלושים לשנה?

תשובה

כיון שאינו משתתף בשמחה מצד עצמו עצמו אלא רק כחלק מעבודתו מותר לו להמשיך בכך.

הרב יעקב אריאל |