משך אמירת קדיש על חותן

שאלה

לכבוד הרב שלום
אני אומר קדיש על חמי
שאלתי
האם צריך לומר יא חודש או יב חודש ראיתי דעות לכאן ולכאן?
בתודה

תשובה

תאמר י"א חודש.

הרב יעקב אריאל |