מספר שאלות

שאלה

לרב אריאל שליט"א שלום רב
ברשותך אשאל מס' שאלות קצרות:
1)סבתי, ע"ה, נפטרה בשבת ונקברה אתמול (יום א' י"ט בכסלו).האם נכון הוא שהשבעה מסתיימת ביום ו' לפני שבת?
2)מה בדבר עליה לקבר ביום א' (חנוכה )?
3)לסבתי ז"ל בן (דוד שלי) המתגורר בחו"ל שיתקשה לומר קדיש בכל שנת האבלות. האם מותר לי לומר קדיש במקום (2 הורי חיים ב"ה, אולם לאבי לא יוצא במהלך השבוע להתפלל במניין)

תשובה

 

1) לא, האבלות מסתיימת בשבת וע"כ ביום ששי עד פלג המנחה נוהג אבלות, ובשבת נוהג דברים שבצינעא עד אחר התפילה ביום.
2) ביקור בית הקברות יש לקבוע אחר חנוכה.
3) נוהגים שהבן מבקש רשות מאביו ואמו ואז אם אינם מקפידים, יכול אתה לומר קדיש יתום על סבתך.

 

הרב יעקב אריאל |