מניין בעליה לקבר ביארצייט

שאלה

רציתי לדעת אם יש חובה לארגן מנין בעליה לקבר ביום היארצייט
כשאין בן או קרוב שחייב באמירת קדיש.
יש לנו שכנה שטורחת ומשלמת מאות שקלים כדי לנסות לארגן מנין
כשאין בן או אח שיאמרו קדיש. האם יש בכך צורך?

תשובה

חובה אין אבל יש בכך עלית נשמה לנפטר. וראוי שאחד מהנוכחים
יאמר קדיש לעילוי נשמת הנפטר.

הרב יעקב אריאל |