מכירת דירה בשנת אבל-ספרדים

שאלה

האם יש בעיה הלכתית כלשהי לספרדים למכור את דירת הנפטר בתוך שנת האבל עליו?
האלמנה צריכה את הכסף בשביל להכנס לבית אבות.

 

תשובה

לא ידועה לי בעיה הלכתית בכך.

 

הרב יעקב אריאל |