מועד של עליה לקבר בשנה הראשונה

שאלה

אבי ז"ל יליד פולין, נפטר ונקבר בב' בשבט תשס"ו, האם מועד
לעליה לקיברו הינו בחלוף 12 או 11 חודשים? באם המועד נופל בשבת
האם להקדים ליום שישי או לדחות ליום א.
בתודה

 

 

תשובה

עולים בתום י"ב חודש. במידה ונופל בשבת יש נוהגים להקדים ליום
ששי או אפילו ליום ה' ויש נוהגים לאחר ליום ראשון.

 

 

הרב יעקב אריאל |