מוזיקה בסעודת בר מצוה בשנת אבל

שאלה

ראיתי בשו"ת שבט הלוי יו"ד סי' ריג, שאבל שמותר לו להשתתף
בחופה מותר לו גם לשמוע מוזיקה כיון שאין חופה ללא כלי זמר.
האם הדבר נכון גבי לגבי בר מצוה? האם מי שנמצא בשנת אבל על
אחד מן ההורים ועושה סעודת בר מצוה לבנו עם דברי תורה, מותר
גם שיהיה תזמורת והאבל לא ישתתף בריקודים?

 

 

תשובה

אכן אין חופה ללא נגינה כי מצוה לשמח חתן וכלה.אולם בבר מצוה לא
נהגו מעולם לנגן. רק לאחרונה הפכה חגיגת בר מצוה למעין חתונה.
לאבל מותר להשתתף בחגיגת בר מצוה רק אם תוכנה תורני ובר
המצוה דורש דרשה תורנית משמעותית (ולא מפריעים לו!) או עושה
סיום מסכת וכדו' וממילא אם גם מנגנים הדבר בא לאבל בעל כורחו
ואינו חייב לצאת
בין בחתונה בין בבר מצוה עליו לא להימצא באולם בזמן הריקודים

הרב יעקב אריאל |