יציאה לבית מלון בשנת אבל

שאלה

האם אדם שאבל על אחד מהוריו יכול במשך שנת האבל לצאת עם
משפחתו לשישי שבת בבית מלון? או שמה יש בזה משום הנאה ולא
יצא עם משפחתו לבית המלון.

תשובה

לא ההנאה אסורה אלא ההשתתפות באירועים חברתיים ומשמחים, מסגרת
משפחתית אינה בגדר זה. וכמו"כ אם זה על מנת לנוח וכד' אין בכך כל רע.

הרב יעקב אריאל |