יום זכרון שחל בשבת

שאלה

יום זכרון שחל בשבת - מתי יש לעלות לקבר? ביום שישי או יום ראשון?

 

תשובה

יש מקדימין ויש מאחרין. 

הרב יעקב אריאל |