יום זכרון להורים

שאלה

כבוד הרב אריאל
כעבור 50 שנה מפטירת אב או אם-
א.האם צריך להקפיד להתפלל לפני התיבה ולקבל מפטיר בשבת שלפני יום הזכרון,
ב. האם ביום הזכרון צריך לעבור לפני התיבה, או מספיק רק לאמר קדיש.
ג.האם צריך לאמר בבית הקברות או לאחר למוד משניות את תפילת אנא ה מלא רחמים.

בברכת התורה ובשורות טובות

תשובה

כבוד אב ואם לא נגמר גם אחרי 50 שנה.

כל שלושת מנהגי האבלות הללו אם ניתן ראוי למלאותם, במידה וביכולתך לעשות כן.

הרב יעקב אריאל |