יום השנה בשנה מעוברת

שאלה

חמותי נפטר בט בתמוז תשס"ד מתי נציין את יום השנה לאור
העובדה שזו שנה מעוברת.

תשובה

אין משמעות לכך שהשנה מעוברת אא"כ הפטירה היתה באדר, אבל
אם נפטרה בתמוז יום הזכרון בתמוז.

הרב יעקב אריאל |