יארצייט בזמן האבלות

שאלה

כידוע אבל אינו יורד לפני התיבה בשבת במהלך שנת האבל.
שאלתי-מה הדין לענין זה בשבת שהוא יום השנה (בו ביום) להורה השני?

תשובה

 

הביא בשו"ת מנחת יצחק (ח"ט סי' קלד) מלבושי מרדכי (ח"ג יו"ד סי' טז אות ד) שאם יש לו יארצייט בתוך שנת אבל מתפלל מוסף בשבת כש"צ.

 

הרב יעקב אריאל |