יארצייט באדר

שאלה

כיצד נוהגים למעשה לגבי מי שנפטר באדר בשנה פשוטה לגבי הייארצייט

תשובה

האשכנזים נוהגים את היארצייט באדר ראשון, ויש מחמירים בשני אדרים
(גשר החיים פ' לב סע' י).

 

הרב יעקב אריאל |