חתונה ושנת אבל

שאלה

1. מתי מסתימים דיני האבלות אחרי 11 חודשים או 12?

2. אם תאריך הפטירה הוא בא באדר א האם שנה נחשבת לאחר 12 חודשים שזה יוצא בא שבט או בא באדר?
3. אם הדינים נגמרים אחרי 11 חודשים האם זה בא בשבט או בא בטבת מפני שזה שנה מעוברת?
4. השאלות בנוגע לזה שאני רוצה להתחתן ואמא שלי בשנת אבל
אזי אני רוצה לדעת מתי מסתיימים אצלה דיניי אבלות?

תשובה

1. דיני אבלות אחר 12 חודש. אמירת קדיש אחר 11 חודש.
2. האבלות היא 12 חודש ולא שנה ולכן היא מסתיימת בסוף שבט.
3. אמירת הקדיש לאחר 11 חודש היינו בטבת.
4. אין להמתין עד סוף שנת האבל, עדיף להקדים והשתתפות האם תהיה עפ"י ההלכה.

הרב יעקב אריאל |