חוג ריקודי עם בשנת אבל

שאלה

1. האם ניתן להשתתף בשנת אבל בחוד ריקודי עם? בחוד התעמלות
בלווי מוזיקה שקטה?
2. האם ניתן להשתתף בחתונה של אחיינית לצאת בזמן הריקודים,
ולא לאכול בסעודה אלא רק להיות יחד עם המשפחה בעיקר עם
הסבתא (אם האבלה)

 

תשובה

1. בחוג ריקודים שעניינו הנאה מהריקוד המשותף נ"ל שאסור, בחוג
התעמלות שעניינו חיזוק ובריאות הגוף נ"ל שמותר.
2. לא הבנתי את כל המערכת המשפחתית על מי האבלות ועל מי
השאלה. עכ"פ אם המדובר באבלות אב או אם בתוך שנה, או אבלות
על שאר קרובים תוך שלשים יום צריך להימנע מהשתתפות בסעודת
החתונה. מותר להשתתף רק בחופה.

הרב יעקב אריאל |