השתתפות סבתא בשמחת נכדתה בשבעה

שאלה

סבתא היושבת שבעה ונכדתה נישאת באחד משבעת ימי האבלות, האם מותר לה לצאת ללבוש בגדים נאים ולהשתתף בחופה?

תשובה

מלכתחילה אין ראוי שתצא מבית האבלים לחתונת נכדתה,

אולם אם השתתפותה בחופה חשובה מאד מאוד לנכדתה ניתן להקל שתצא לצורך החופה בלבד ולבקש שהמוסיקה תהיה אולם לא לסעודה ולשמחה שאחריה.

הרב יעקב אריאל |