השתתפות אבל בסיום לתענית בכורות

שאלה

האם אבל בתוך שבעה שהוא בכור יכול להשתתף בסיום על מנת
להיות פטור מהצום?

 

 

 

תשובה

יש בכך שתי בעיות: א) לימוד תורה ב) שמחה. לכן לא ישתתף ולא
יסיים אפילו אם הוא יכול לסיים בגלל לימודו תוך שבעה, ויתענה
בער"פ.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |