השימוש בירושה בתוך שנת האבל

שאלה

אבינו נפטר והשאיר לנו בירושה את הבית שלו

רציתי לשאול את כבוד הרב האם מותר להשכיר או למכור את הבית בתוך שנת האבל.

תשובה

מותר.

הרב יעקב אריאל |