הכנסת ספר תורה בשנת אבל

שאלה

האם מותר להשתתף בטקס הכנסת ספר תורה בשנת אבל?
(המדובר בארוע של משפ' וידהורן ביום ב' בביה"כ "משכנות ישראל
בו גם כבוד הרב אמור לקחת חלק
בתודה

תשובה

כיון שאין המדובר בשמחה חברתית אלא בשמחתה של תורה נראה לי
שמותר להשתתף בסעודה בה ייאמרו דברי תורה אולם לא בריקודים

הרב יעקב אריאל |